Politie werkt nauwer samen met Fransen

PARIJS, 5 NOV. De Nederlandse en de Franse politie en justitie gaan nauwer samenwerking. Afspraken daarover zullen volgend voorjaar worden vastgelegd in een gezamenlijk document. Dat is gisteren in Parijs afgesproken door de ministers van Binnenlandse Zaken, Dijkstal en Chevènement.

De bewindslieden spraken maar kort over georganiseerde misdaad en drugsbeleid. De Franse minister van Justitie, Elisabeth Guigou, komt over twee weken naar Nederland voor overleg daarover met minister Sorgdrager (Justitie). Chevènement was wel zo geïnteresseerd in de materie dat Dijkstal hem uitnodigde zich in het voorjaar in Nederland te komen oriënteren. Het is de bedoeling dat bij die gelegenheid de gemaakte afspraken worden vastgelegd in wat beide ministers in een gezamenlijk communiqué een document commun noemden. Dijkstal sprak zelfs van een “overeenkomst”.

De Nederlandse bewindsman ontmoette zijn Franse ambtgenoot tegelijk met het werkbezoek dat de meeste Nederlandse hoofdcommissarissen van politie deze hele week aan Frankrijk brengen. De Nederlandse politiechefs steken hun licht op in Parijs, Lyon, Marseille en Bordeaux.

De ministers willen met name de samenwerking uitbreiden op het gebied van het veiligheidsbeleid in de grote steden en bij het bestrijden van geweld rond voetbalstadions. Frankrijk bereidt zich voor op de wereldkampioenschappen volgende zomer en wil graag weten hoe de Nederlandse politie met de Britse heeft samengewerkt toen de Europese kampioenschappen in 1996 in Groot-Brittannië waren. Nederland organiseert in 2000 met België de Europese kampioenschappen en hoopt van Frankrijks ervaring te profiteren.

Dijkstal vertelde na afloop van de “uitermate plezierige” ontmoeting dat hij een dringend beroep op zijn Franse evenknie had gedaan om voluit samen te werken op het gebied van de opvang en behandeling van asielzoekers. Hij stelde vast dat Nederland en Duitsland de laatste vijf maanden worden overstroomd door aanvragen van Afghanen en Irakezen. “Ook in Nederland nemen de weerstanden tegen asielzoekers en vluchtelingen toe.”

Zonder te willen zeggen dat Frankrijk deze mensen weigert en doorstuurt naar buurlanden, constateerde de Nederlandse minister dat maar twintig procent van alle vluchtelingen via Schiphol binnenkomen. “De rest komt de grens over uit Duitsland en België, en dus ook uit Frankrijk”. Voor Dijkstal staat “hier de geloofwaardigheid van de Europese Unie op het spel. Rondreizende vluchtelingen zullen de komende tien jaar nog wel een probleem blijven. Het is ondenkbaar dat we op dat gebied in Europees verband niet samenwerken.”