Methadon vaker verstrekt; Jongeren EU gebruiken meer drugs

LISSABON, 5 NOV. Drugs zijn in de hele Europese Unie in opmars. De meeste lidststaten melden een toenemend gebruik van cannabis, xtc, amfetamine en LSD onder jongeren. Dat blijkt uit het tweede jaarrapport van de Europese drugsinstituut EMCDDA.

Volgens het rapport, dat gisteren in Lissabon werd gepresenteerd, zijn Britse jongeren met een ruime marge de grootste drugsconsumenten van Europa. Dertig procent van de 15- en 16-jarigen heeft ooit cannabis geprobeerd, 10 procent amfetamine, 12 procent LSD en 4 procent xtc. Methadonverstrekking aan heroïneverslaafden heeft de afgelopen jaren vrijwel overal ingang gevonden. Het aantal verslaafden dat het middel krijgt toegediend steeg tussen 1993 en 1996 van 73.000 naar 207.000. De groei had vooral plaats in landen waar methadon voorheen omstreden was, zoals Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje.

Cannabis is de drug waarmee de meeste jongeren ervaring opdoen. In de landen aan de rand van de Europese gemeenschap - Finland, Zweden, Griekenland en Portugal - heeft 5 tot 8 procent van de schooljeugd het gebruikt, in de meeste andere landen 15 tot 25 procent. Lijmsnuiven volgt cannabis - in de meeste landen van de EU heeft 4 tot 7 procent van de scholieren het geprobeerd. Zweden, dat een streng drugsbeleid kent, is de enige lidstaat van de EU waar lijmsnuiven meer in zwang is dan hasjroken: 9 procent van de 15- en 16-jarigen heeft er ervaring mee.

Ecstasy wordt het meest gebruikt in landen waar de housecultuur het vroegst populair werd. In Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en België heeft 3 tot 5 procent van de scholieren de drug wel eens gebruikt. De drug levert tot dusver weinig gezondheids- of verslavingsproblemen op. Minder dan 2 procent van de aanmeldingen bij de drugshulpverlening in het Verenigd Koninkrijk en Nederland hadden betrekking op deze 'designer-drug'.

Heroïne blijft de belangrijkste probleemdrug, behalve in de Scandinavische landen, waar het injecteren van amfetamine van oudsher het grootste probleem is. Hoewel op Denemarken na minder dan een procent van jongeren het ooit heeft gebruikt, veroorzaakt heroïne het leeuwendeel van de drugsdoden en legt het de grootste claim op de gezondheidszorg en hulpverlening. Er zijn naar schatting 750.000 tot een miljoen problematisch verslaafden in de Europese Unie. Het aantal aidsbesmettingen lijkt zich in Europa te stabiliseren. De vijftig tot honderdmaal besmettelijkere ziekte hepatitis-C is echter wijdverbreid onder verslaafden. Naar schatting een half miljoen verslaafden hebben het onder de leden.