Infuusvloeistof VU vervuild

AMSTERDAM, 5 NOV. Op de afdeling kindergeneeskunde en kinderchirurgie van het VU-ziekenhuis zijn 200 niet-gesteriliseerde flessen met infuusvloeistof in omloop gekomen.

Veertig zijn gebruikt. Volgens het ziekenhuis kon van 191 kinderen niet worden uitgesloten dat ze de vloeistof toegediend hebben gekregen. Er zijn geen ernstige complicaties gemeld. Wel hebben vijf kinderen koorts gekregen die met een vervuild infuus verband kan houden. De niet-gesteriliseerde flessen kwamen in omloop door een fout in de ziekenhuisapotheek.