Geen nieuwe verdeling frequenties radio nodig

ROTTERDAM, 5 NOV. Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) hoeft geen nieuwe regeling te maken voor de verdeling van etherfrequenties voor commerciële radiostations. Dat heeft de vice-president van de Rotterdamse rechtbank, T. Simons, gisteren bepaald.

Simons wees een verzoek hiertoe af van negen commerciële radiostations die bij de verdeling buiten de boot vielen. Wel moet Jorritsma voor het einde van het jaar haar besluiten op onderdelen beter motiveren.

Volgens de vice-president heeft Jorritsma onvoldoende gemotiveerd waarom zij bij de verdeling de grootte van het marktaandeel per 11 juli 1996 als criterium heeft gehanteerd. Ook moet zij beter onderzoeken hoe groot de marktaandelen van de betrokken partijen precies zijn.

Minister Jorritsma moet voor de jaarwisseling opnieuw een gemotiveerde beslissing nemen over de bezwaarschriften die de negen afgewezen radiostations hebben ingediend. Dat verhoogt met name de kansen van Arrow Classic Rock en Q FM, die sinds juli 1996 hun bereik op de kabel sterk hebben vergroot.

De vice-president oordeelde dat bij de verdeling geen sprake is van afscherming van de markt door dominante partijen als SKY Radio, Radio 538 en Hitradio Veronica, die wel frequenties toebedeeld hebben gekregen.

De minister volgde met de verdeling weliswaar een voorstel van deze marktpartijen, maar omdat zij boven de partijen staat en niet gehouden was dit voorstel te volgen, is er sprake van een convenant en niet van concurrentievervalsing, zo oordeelde de vice-president.