De voorkeur van Sky News

“U spreekt hier niet tot twaalf personen, maar tot één”, zei de rechter in het Amerikaanse Boston gisteren, duidelijk geïrriteerd, tegen een van de steradvocaten in de zaak Louise Woodward, de 19-jarige Engelse au pair die door een jury schuldig is bevonden aan moord op een 9 maanden oude baby. De rechter vond dat de advocaat teveel een show opvoerde, alsof hij een jury moest overtuigen. De rechter vond dat ongepast tijdens een hoorzitting, die alleen ging over juridisch-technische zaken.

Het optreden van de advocaat leek inderdaad door gevoel voor show ingegeven. Het proces in Boston wordt namelijk live uitgezonden door het gespecialiseerde Amerikaanse station Court TV. Court TV is gehouden tot een zakelijke berichtgeving, maar dat geldt niet noodzakelijkerwijze voor stations die beelden overnemen.

Daaronder is Sky News, de nieuwszender voor de Britse eilanden van mediamagnaat Rupert Murdoch, die ook in de rest van Europa per satelliet ontvangen kan worden. Sky News begeleidt de beelden uit Boston met een voorbehoudloze campagne voor de onmiddellijke vrijlating van Louise Woodward. De juridische deskundige van Sky News is een advocaat die zowel in Groot-Brittannië als de VS strafpleiter is, en volstrekt aan Louise Woodwards zijde staat. Regelmatig wordt overgeschakeld naar Elton (Cheshire), het Engelse dorpje waar Woodward vandaan komt en de bevolking in grote woede ontstoken is en zich in het café verzamelt om naar Sky News te kijken als er beelden uit Boston zijn.

Ook op andere manier maakt Sky News stemming tegen de uitspraak van de jury: er komen voortdurend kijkers uit heel Europa aan de telefoon, die vrijwel zonder uitzondering laten weten dat Woodward onschuldig is, en het vonnis een 'gerechtelijke dwaling'. Er vallen vaak harde opmerkingen over de kwaliteit van het Amerikaanse rechtssysteem, en de gevaren van juridische willekeur waaraan buitenlanders in de Verenigde Staten zouden blootstaan.

De zaak tegen Louise Woodward vormt wellicht vooral een case tegen jury-rechtspraak. De meeste deskundigen lijken het erover eens, dat het duurbetaalde advocatenteam van Woodward erin geslaagd is een 'redelijke twijfel' te zaaien, zodat vrijspraak had kunnen volgen. Maar ook het openbaar ministerie had argumenten. Het is dus geenszins zo dat de jury ten tijde van de uitspraak door een vlaag van waanzin is bevangen, zoals bellers en sprekers op Sky News graag betogen.

Velen onder hen tonen trouwens weinig belangstelling voor de details van de procesvoering, of het pathologisch-anatomisch onderzoek op grond waarvan de verdediging betoogde dat de schedelfractuur van de baby ouder was dan de dag van diens overlijden. Met name de dorpelingen in Cheshire grossieren in emotionele, tranenrijke uitbarstingen van het genre: “Aan Louise's ogen kun je zien dat ze onschuldig is”.

Sky News wekt - net als de Britse boulevard-bladen van Murdoch - de indruk dat in dit soort emotionele verzekeringen een hogere graad van rechtvaardigheid vertegenwoordigen, dan de besluitvorming van de jury in Boston. Miljoenen toeschouwers van het televisie-proces, zo is de strekking van de berichtgeving, kunnen zich kennelijk een beter oordeel vormen dan twaalf juryleden die als toeschouwers in de rechtszaal zaten.

Waarmee wellicht een nieuw argument is geboren tegen toelating van camera's in de rechtszaal: zelfs wanneer de procesgang er niet door wordt beïnvloed, is er nog altijd de mogelijkheid van een commercieel geïnspireerd volksgericht tegen het juridisch systeem in een ander land.

Sky News is analoog en ongecodeerd te zien via de Astra-sattelieten: 19,2 graden oost, 11.377 GHz, v.

    • Raymond van den Boogaard