WELTWIRTSCHAFT- LICHES ARCHIV

Het kwartaalblad Weltwirtschaftliches Archiv is een uitgave van het Institut für Weltwirtschaft, D-24100 Kiel.

De antidumpwetgeving van de Europese Unie en de Verenigde Staten heeft geleid tot een aanzienlijke toename van investeringen door Japanse elektronica-ondernemingen in Europa en Amerika. De Europese antidumpmaatregelen vormen een nog sterkere prikkel dan de Amerikaanse omdat de tariefmuren hier hoger zijn, en omdat de Europese Unie minder effectief optreedt tegen het ontduiken van importbelasting. René A. Belderbos, verbonden aan de Hitotsubashi-universiteit in Tokio en de universiteit van Sussex, schrijft dit in een artikel in Weltwirtschaftliches Archiv. Zijn analyse is gebaseerd op gegevens van 120 Japanse ondernemingen en 36 elektronicaproducten.

Japanse ondernemingen die antidumpmaatregelen ontwijken door het doen van directe buitenlandse investeringen zijn altijd bedrijven die qua concurrentie al in het voordeel zijn. Ze passen het middel van directe buitenlandse investeringen toe bij het maken van producten waarvan de productiekosten relatief laag zijn. Uit het onderzoek blijkt volgens de auteur ook dat Japanse bedrijven steeds vaker al investeren voordat de antidumpmaatregelen een feit zijn. De dreiging is al voldoende. Hij wijst er ook op dat verlaging van importcijfers weinig zegt over het effect van antidumpregels, omdat de import immers is vervangen door productie terplaatse. Dat betekent eveneens dat antidumpregels hun doel, bescherming van het eigen bedrijfsleven, voorbij schieten. Bovendien krijgt het Europese en Amerikaanse bedrijfsleven in dit soort gevallen altijd te maken met de sterkste Japanse ondernemingen die de kosten van buitenlandse investeringen beter kunnen betalen dan kleinere ondernemingen.

Op grond van zijn bevindingen beveelt de auteur aan om verder onderzoek te doen naar het effect van antidumpmaatregelen op investeringspatronen op wereldniveau.

    • Herman Frijlink