TECHNOVATION

Het maandblad Technovation is een uitgave van Elsevier Science Ltd, The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford OX5 1GB, United Kingdom.

Poolse overheidsbedrijven doen meer aan innovatie dan hun particuliere tegenhangers. Dat is in tegenspraak met de gangbare ideeën over het verschil tussenoverheids- en particuliere ondernemingen. Ook de gangbare mening dat vernieuwing het meest floreert in het midden- en kleinbedrijf geldt nietin Polen. Bovendien hebben de veranderingen in het politieke en economische systeem sinds 1989 geen invloed gehad op de vernieuwingszin van het Poolse bedrijfsleven.

Deze tegendraadse uitkomsten zijn het resultaat van een onderzoek van het Poolse Centraal Bureau voor de Statistiek. Jerzy Baruk, van de Marie Curie-Sklodowska Universiteit in Lublin, publiceerde de resultaten in Technovation. Het uitgangspunt voor het onderzoek was dat innovaties essentieel zijn voor de ontwikkeling van de economie. Daarom zou het interessant zijn om te weten in hoeverre de systeemveranderingen de vernieuwingsgezindheid van het bedrijfsleven hebben bevorderd. Er waren 3.500 ondernemingen betrokken bij het onderzoek. Van de 2.430 respondenten waren er 1.183 overheidsbedrijven en 1.247 particuliere.

De onderzoekers hebben ook geïnformeerd naar de redenen waarom de bedrijven zo weinig aan vernieuwing deden. Voor 52,5 procent van de respondenten was het gebrek aan eigen financiële middelen de belangrijkste belemmering. De hoogte van de rentestand was het op een na belangrijkste obstakel voor 45,1 procent van de bedrijven. De derde belangrijke factor was de grote onzekerheid over de verkoopmogelijkheden. Volgens de auteur zijn deze belemmeringen te wijten aan het ontbreken van macro-economische beleidsinstrumenten, met name een actieve industriepolitiek.

    • Herman Frijlink