Straffere aanpak van allochtone jongeren bepleit

ROTTERDAM, 4 NOV. Het kabinet wil allochtone jongeren met een criminele achtergrond eerder en doeltreffender gaan aanpakken. Met een gerichte individuele begeleiding door welzijnsinstellingen, politie en justitie moeten de jongeren weer op het rechte pad worden gebracht.

Dit staat in de nota 'Criminaliteit en integratie van etnische minderheden' die de ministers Sorgdrager (Justitie) en Dijkstal (Binnenlandse Zaken) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Het aantal jongeren uit etnische minderheden dat in de criminaliteitsstatistieken voorkomt, vindt het kabinet “zorgwekkend”.

De criminaliteit onder allochtone jongeren is drie tot zes keer zo hoog als bij autochtone jongeren van dezelfde leeftijd. Het beleid dat tot nu toe is gevoerd om daar verandering in te brengen, is volgens het kabinet “niet voldoende effectief” geweest.

De hoge criminaliteitscijfers onder allochtonen zijn volgens het kabinet onder meer te verklaren door de sociaal-economische en sociaal-culturele achterstanden van de jongeren. Er moet volgens Sorgdrager en Dijkstal een landelijke aanpak worden ontwikkeld, waarbij jongeren een programma op maat aangeboden krijgen waarbij rekening wordt gehouden met hun achtergrond en hun mogelijkheden. Jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie, zullen individueel moeten worden benaderd door een trajectbegeleider. Dergelijke jongeren moeten een inburgeringscontract tekenen met een “element van strafrechtelijke dreiging”, als ze zich niet aan de voorwaarden houden.

Verder moet er volgens het kabinet krachtiger worden opgetreden tegen schoolverzuim en het vroegtijdig verlaten van scholen door groepen van etnische minderheden. Hiertoe zal de regionale registratie van schoolverzuim moeten worden verbeterd. Jongeren die vroegtijdig de school verlaten, moeten terugkeren naar het onderwijs of moeten worden ondersteund bij het zoeken van een baan.

Ook moet meer aandacht worden besteed aan de kennis van het Nederlands van de zeer jonge kinderen van buitenlandse afkomst. Daarmee moet worden voorkomen dat de jongeren al op de basisschool beginnen met een slechte uitgangspositie. Deze kinderen hebben nu doorgaans een taalachterstand van meer dan een jaar.

Het is de bedoeling dat met de aanpak wordt begonnen in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners.