Raketstuwstof

Het staat ir. Keultjes natuurlijk vrij zich over precies taalgebruik te vermaken (NRC Handelsblad, 28 oktober). Het gebruik van 'stuwstof' als verzamelnaam voor oxidator en brandstof in de rakettechniek is algemeen aanvaard; niet alleen bij TNO; ook bij ESTEC en de TU-Delft, waar ik jarenlang raketvoortstuwing doceerde.

De reden voor Lindeijer om stuwstof (Engels propellant, Frans propergol of ergol, Duits Treibstoff) in te voeren was om een precieze omschrijving te krijgen. Zijn oxidator en brandstof beide vloeibaar, dan spreekt men van een vloeibare stuwstof raket, is één component vast (meestal de brandstof) en één vloeibaar of gasvormig, dan spreekt men van een hybride (stuwstof) raket, is zowel oxidator als brandstof vast, dan spreekt men van een vaste stuwstof raket.

Een vaste brandstof raket kan zowel een hybride als een vaste stuwstof raket aanduiden. Wanneer Keultjes stelt “dat er niets op tegen is het begrip brandstof naar beide stoffen of het mengsel uit te breiden”, introduceert hij verwarring door de oxidator ook brandstof te noemen. In de rakettechniek, over de hele wereld gebruikt men het begrip stuwstof en niet brandstof. Het is zeker niet waar dat voor Engelstaligen, die weten waarover ze spreken, 'propellant' hetzelfde is als rocket fuel.

Het zou wenselijk zijn als ook de Nederlandse journalistiek stuwstof in plaats van brandstof zou gebruiken waar dat van toepassing is.

    • H.F.R. Schöyer