Pleidooi voor een leesbaar Web

Sun Microsystems en Microsoft zijn in een juridisch gevecht verwikkeld over de manier waarop Microsoft Java gebruikt in de nieuwste versie van de browser Internet Explorer. Volgens Sun, de eigenaar van de programmeertaal Java, heeft Microsoft zo aan Java gesleuteld dat bepaalde applicaties op websites alleen met de Microsoft bladeraar te zien zijn.

Voor Microsoft is dat natuurlijk gunstig. Hoe meer webontwikkelaars de Microsoft-variant van Java gebruiken, destemeer Internetters zullen overstappen op Explorer, is de filosofie van Microsoft.

HTML (Hyper Text Markup Language), de taal waarin webpagina's geschreven worden, kent een aantal standaardcodes die elke browser kan lezen en een aantal codes die alleen door een bepaald merk browser goed geïnterpreteerd kan worden. Daarnaast bestaan er speciale talen voor het World Wide Web die interactiviteit aan een pagina kunnen toevoegen, zoals Java, JavaScript en ActiveX. Microsofts Explorer kan weinig met JavaScript aanvangen en Netscape Navigator begrijpt totnutoe weinig van ActiveX, dat door Microsoft is ontwikkeld. Een tekstbrowser als Lynx, die nog veel wordt gebruikt in landen met slechte telefoonverbindingen en weinig bandbreedte, kan het gros van de interactieve toepassingen op websites helemaal niet verwerken. Hetzelfde geldt voor de lichte, Oosteuropese browser Opera.

Op veel websites staat een logo dat zegt dat deze pagina het best met Explorer te bekijken is of dat hij speciaal voor Netscape 3 is ontworpen. Het World Wide Web is begin jaren negentig in Zwitserland bedacht door de Engelsman Tim Berners-Lee als een makkelijke methode om informatie ter beschikking te stellen. Berners-Lee, nu directeur van het World Wide Web Consortium aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), is de man achter de afkortingen URL (Uniform Resource Locator) en HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Het WWW had twee belangrijke voordelen boven andere manieren van informatie-uitwisseling. Het was internationaal (webpagina's zijn overal vandaan te raadplegen) en door het HTML-formaat waren er geen ingewikkelde conversie-operaties tussen verschillende computerprogramma's meer nodig. Deze praktische functies van het WWW dreigen de afgelopen twee jaar ondergesneeuwd te raken door het grote aantal multimedia designers en commerciële bedrijven dat zich op het Web heeft gestort. Bij veel sites gaat design boven leesbaarheid en toeters en bellen boven informatie-overdracht.

Om die reden is Cari Burstein, een 22-jarige internetspecialist die bij Fujitsu in Californië werkt, de Any Browser Campagne begonnen. Uit ergernis over websites die alleen met browser X of Y te bekijken zijn, heeft ze een site gemaakt waarop ze pleit voor de toegankelijkheid van het World Wide Web.

Volgens Burstein moet toegankelijkheid voor alle browsers het uitgangspunt voor iedere ontwerper van websites zijn. Haar ontwerpprincipes zet ze in een handige HTML-gids uiteen. Ze raadt webdesigners aan om alleen gebruik te maken van HTML codes die door alle browsers begrepen kunnen worden. Zodra een browser op een stuk HTML stuit dat hij niet kan lezen, gaat er informatie verloren.

Bursteins site trekt gemiddeld duizend bezoekers per dag, vertelt ze per e-mail. Ongeveer 1300 websites steunen de campagne, blijkt uit een lijst op de site. Burstein krijgt veel elektronische post van mensen die haar bedanken voor haar ontwerptips. Ze heeft ook een paar reacties van Internetters ontvangen die geërgerd menen dat mensen die niet voortdurend hun computer upgraden en de nieuwste browsers downloaden erop uit zijn de vooruitgang tegen te houden.

Het aardige van Bursteins campagne is dat ze probeert de 'browseroorlog' tussen Netscape en Microsoft te ontstijgen. De inzet is een leesbaar Web voor alle browsers en niet een voorkeur voor een bepaald merk software.

Campaign for a Non-Browser Specific WWW: www.anybrowser.org/campaign

    • Marie-José Klaver