'Ook integriteit handelen toetsen bij pensioenfonds'

AMSTERDAM, 4 NOV. Staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) wil dat de Verzekeringskamer bij het in gang gezette extra toezicht op pensioenfondsen ook controle gaat houden op de “integriteit van handelen bij pensioenfondsen”. De Grave, die verantwoordelijk is voor regelgeving op pensioengebied, zei dat gisteravond op een VVD-bijeenkomst in Ten Boer naar aanleiding van de beursfraudezaak die justitie op dit moment onderzoekt.

De bewindsman zei 'verontrust' te zijn over mogelijke connecties tussen de van beursfraude verdachte effectenhandelaar V. en diens kantoor en managers van pensioenfondsen. De Nederlandse pensioenfondsen beheren volgens de laatste cijfers een vermogen van ongeveer 700 miljard gulden. De pensioenfondsen zijn grote beleggers op de Amsterdamse beurs in aandelen en obligaties.

De Grave heeft eerder aangekondigd dat hij de Verzekeringskamer, die dit jaar zelf al een intensivering van het toezicht aankondigde, extra bevoegdheden wil geven voor de controle op de pensioenbeheerders. Hij wil de Verzekeringskamer de kwaliteit van de bestuurders van de pensioenfondsen laten toetsen. Deze besturen zijn het domein van vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.

De Graves voorstel voor toetsing op integriteit bij pensioenfondsen komt tegemoet aan de verwachting die vorige week al in financiële kringen werd geventileerd dat de beursfraudezaak zal leiden tot extra voorschriften en grotere transparantie in zakelijke relaties met banken en effectenkantoren. Op die manier zou duidelijker moeten worden op basis van welke criteria een pensioenfonds zaken doet met een effectenkantoor. Hij noemt het van belang dat bij beleggingsbeslissingen “goede en verifieerbare regels worden gehanteerd”.

De Grave vindt dat de overheid zich mag bemoeien met het reilen en zeilen van de pensioenfondsen, die de primaire verantwoordelijkheid is van de sociale partner. De overheid verplicht veel werkgevers mee te doen met pensioenregelingen en is daarmee medeverantwoordelijk voor integer beheer van de pensioenguldens.