Onderzoek vervalsing paspoorten vluchteling

DEN HAAG, 4 NOV. Het openbaar ministerie in Zutphen voert een justitieel onderzoek uit naar de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland, de belangenorganisatie voor vluchtelingen in Nederland. VluchtelingenWerk zou betrokken zijn bij de verstrekking van mogelijk vervalste identiteitspapieren aan asielzoekers.

Dit heeft een voorlichter van het openbaar ministerie desgevraagd meegedeeld. De voorlichter wil er weinig meer over kwijt dan dat het onderzoek nog niet tot “enige conclusie” heeft geleid en dat het dus nog de vraag is of er inderdaad strafbare feiten zijn gepleegd. Volgens betrouwbare bronnen richt het onderzoek zich op Iraakse paspoorten.

VluchtelingenWerk Nederland zegt op de hoogte te zijn van het onderzoek en wacht de resultaten af. Volgens de organisatie is het de eerste keer dat de organisatie door justitie in verband wordt gebracht met mogelijke vervalsing van identiteitsbewijzen voor asielzoekers.

Volgens een woordvoerder van VluchtelingenWerk richt het onderzoek zich op drie centrale vragen: waren de paspoorten inderdaad vals; was degene die ze heeft aangeschaft van de valsheid op de hoogte; En zo ja, is Vereniging VluchtelingenWerk Nederland daar dan voor verantwoordelijk.

Volgens VluchtelingenWerk richt het onderzoek zich op de paspoorten van het land van herkomst die vluchtelingen met de C-status in sommige gevallen nodig hebben om hun gezinsleden naar Nederland te halen in het kader van gezinshereniging. Die paspoorten zouden mogelijk zijn vervalst.

pagina 3: Pas gekocht 'op afstand'

VluchtelingenWerk betaalt in sommige gevallen de paspoorten voor asielzoekers die hun gezinsleden naar Nederland willen halen. De organisatie bemiddelt dan bij de aanschaf van die paspoorten, aldus de woordvoerder van VluchtelingenWerk. De woordvoerder zegt dat de paspoorten “altijd op afstand worden gekocht”; dat de vluchteling noch VluchtelingenWerk Nederland dus ooit zelf het paspoort in het land van herkomst gaat ophalen.

Volgens de woordvoerder van VluchtelingenWerk zijn de paspoorten die mogelijk zijn vervalst “naar eer en geweten aangeschaft in de veronderstelling dat ze echt waren, en zijn de documenten ook gepresenteerd aan de ambassade in Nederland van het betreffende land”.

Wie er bij VluchtelingenWerk Nederland betrokken is geweest bij de aanschaf van de omstreden paspoorten wil de woordvoerder niet zeggen.

    • Geert van Asbeck