Nuis stemt in met begroting NOS voor '98

ROTTERDAM, 4 NOV. Staatssecretaris Nuis (Media) gaat akkoord met de begroting van de NOS voor 1998. Nuis schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. De begroting voor de publieke omroep bedraagt in 1998 1,51 miljard gulden.

De inkomsten bestaan voornamelijk uit de omroepbijdrage (1,14 miljard) en STER-reclame (350 miljoen).

De komende jaren komt volgens Nuis “een structureel gezonde situatie van de omroepfinanciën in zicht”. In juni van dit jaar dreigde Nuis nog het budget van de NOS fors te beperken, omdat hij het niet eens was met de begrotingsvoorstellen van de NOS.

De publieke omroepen wilden tegen de instructies van Nuis in bezuinigen op de programmakosten. De omroepen stellen nu voor te zullen bezuinigen door middel van 'efficiency-maatregelen'. Die maatregelen moeten in 1997 dertig miljoen gulden opleveren. In het jaar 2000 moeten deze besparingen zijn opgelopen tot 52 miljoen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de programma's. De bezuinigingen zijn noodzakelijk, omdat de reclame-inkomsten van de STER met ongeveer honderd miljoen per jaar zijn teruggelopen.

Nuis heeft wel kritiek op de volgens hem te optimistische inschatting door de NOS van de inkomsten uit sponsoring (10 miljoen). Volgens de staatssecretaris is voorzichtigheid geboden bij het inboeken van deze opbrengsten. Het is volgens Nuis beter de inkomsten te verhogen door de ledenbijdrage van de omroepen te laten stijgen. De ledenbijdrage is door Nuis voor volgend jaar al verhoogd. Dat gebeurde door het bedrag mee te laten stijgen met de inflatie van tien gulden tot 12,60 gulden per jaar. Dat levert naar verwachting tien miljoen gulden op. Nuis wilde zelf de ledenbijdrage verhogen tot vijfentwintig gulden per jaar, maar een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dit afgewezen.

Nuis en het NOS-bestuur hebben nog geen overeenstemming bereikt over de begroting voor de jaren 1999-2001, maar dat staat een akkoord voor 1998 niet in de weg. Nuis wil, in tegenstelling tot het NOS-bestuur, niet dat het putten uit programmareserves of het minder toevoegen aan die reserves, wordt opgevoerd als een structurele besparing. Voor 1998 gaat Nuis hiermee nog akkoord, omdat het een incidentele maatregel is.

Nuis is verder akkoord met verhuisplannen van de omroepen.