Militair akkoord tussen Bonn, Parijs en Warschau

WEIMAR, 4 NOV. De ministers van Defensie van Duitsland, Frankrijk en Polen hebben een akkoord gesloten over militaire samenwerking. Na afloop van een tweedaagse bijeenkomst in Weimar deelden de Duitse minister Rühe, zijn Franse collega Richard en de nieuwe Poolse minister Onyszkiewicz gisteren mee dat land- en luchtmacht en marine voortaan jaarlijks gemeenschappelijke oefeningen zullen houden en dat militaire experts van de drie landen regelmatig overleg zullen voeren.

De ministers hebben het gezamenlijke programma tot het jaar 2000 inmiddels ingevuld. Het is de bedoeling dat de landen daarna jaarlijks bij toerbeurt het voorzitterschap op zich nemen. Onyszkiewicz onderstreepte dat er op basis van gelijkwaardigheid overlegd zal worden en hij hoopte dat Frankrijk en Duitsland niet zouden proberen hun stempel op de samenwerking te drukken. Rühe kondigde extra steun aan voor Polen in verband met de NAVO-toetreding, die gepland staat voor 1999. Volgens Richard is het Poolse leger al ver gevorderd met noodzakelijke hervormingen.

Het militaire akkoord is gebaseerd op een samenwerkingsverdrag uit 1991, toen de ministers van Buitenlandse Zaken de zogeheten 'Weimar-driehoek' instelden, bedoeld om de internationale samenwerking te vergroten. In 1994 werd deze 'driehoek' uitgebreid met samenwerking op het gebied van veiligheid en verdediging.

Volgens de drie ministers past hun samenwerking uitstekend binnen het NAVO-bondgenootschap en ook binnen een steeds intensiever wordende Europese militaire samenwerking. Polen behoort tot de landen waarmee de Europese Unie onderhandelt over spoedige toetreding. Onyszkiewicz pleitte opnieuw voor overleg met de Baltische landen en met de Oekraïne, Slovenië, Roemenië en Bulgarije over een toekomstig NAVO-lidmaatschap. (AP, DPA)