Kamer: planten behouden

DEN HAAG, 4 NOV. De Tweede Kamer vindt dat minister Van Aartsen (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) zich moet inspannen voor het behoud van bijzondere plantencollecties. Deze collecties in de verschillende Nederlandse botanische tuinen hebben een belangrijke functie als genenbank, aldus de Tweede Kamer gisteren.

De Vaste Kamercommissie voor LNV wil dat minister Van Aartsen zijn collega Ritzen (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) vraagt de subsidie op botanische tuinen niet stop te zetten. Ritzen heeft eerder besloten die subsidie te beëindigen. Hij vindt het onderhoud en beheer van de vaak zeer waardevolle collecties een zaak van de eigenaren van de tuinen, meestal universiteiten of andere wetenschappelijke instellingen.

De Kamer heeft al eerder laten weten het hier niet mee eens te zijn. Opnieuw uitte de Kamer haar ongenoegen hierover tijdens de behandeling van het hoofdstuk natuur van de begroting van LNV. (ANP)