Hoop in Turkije op toenadering tot Griekenland

Onder zware Amerikaanse druk hebben de premiers van Griekenland en Turkije gisteren in de marge van de Balkan-top op het eiland Kreta besloten een recent maar niet nageleefd non-agressiepact tot leven te wekken. 'Een eerste stap naar betere relaties.'

ANKARA, 4 NOV. In de Turkse media wordt vanmorgen gematigd optimistisch gereageerd op de ontmoeting tussen de Griekse premier Simitis en zijn Turkse ambtsgenoot Yilmaz, in de wandelgangen van de Balkanconferentie op Kreta. “Een witte bladzijde in de Egeïsche-Zeekwestie”, meldt de liberale krant Yeni Yuzyil (nieuwe eeuw) op de voorpagina. Andere spreken over een ontspanning tussen de rivaliserende buurlanden.

In uitgebreide nieuwsbeschouwingen wordt vooral ingegaan op het feit dat premier Yilmaz nu de indruk heeft dat er op termijn wel degelijk hoop is dat de openstaande problemen met Griekenland opgelost kunnen worden. Dat wordt nog onderstreept door het feit dat Simitis de uitnodiging van Yilmaz heeft aanvaard om naar Turkije te komen, al is op dit moment volstrekt onduidelijk wanneer dat bezoek zal plaatshebben.

Volgens de Turkse media hebben de beide regeringsleiders afgesproken dat ze 'speciale vertegenwoordigers' zullen aanwijzen die het principe nieuw leven moeten inblazen dat de problemen niet langs de weg van het geweld, maar die van de dialoog moeten worden opgelost. Onder leiding van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, waren de Turkse president, Süleyman Demirel, en Simitis dat op de NAVO-top in Madrid in juli ook al overeengekomen. Maar vervolgens liepen de spanningen tussen de buurlanden in de afgelopen maanden toch weer op. Met name speelt daarbij de bekendmaking mee dat de Grieks-Cyprioten volgend jaar Russische S-300 luchtafweerraketten op het eiland willen plaatsen. Ook de uitspraak in Brussel dat met grote waarschijnlijkheid Cyprus wel en Turkije niet tot de eerste groep van landen behoort waarmee de onderhandelingen voor het lidmaatschap van de Europese Unie volgend jaar beginnen, speelt een rol.

De grootscheepse militaire oefeningen, die momenteel zowel door Turkije als door Griekenland in de regio worden gehouden, hebben gezorgd voor nieuwe spanningen. Volgens Athene is dat het gevolg van de “agressieve buitenlandse politiek die Turkije de laatste tijd bedrijft”, terwijl in politieke en militaire kringen in Ankara wordt gesuggereeerd dat juist de Grieken alle belang hebben bij een militair treffen. Op die manier zouden ze in staat zijn om “Turkije te isoleren en de integratie van Turkije met Europa te blokkeren”.

    • Froukje Santing