Homohuwelijk (2)

In het artikel 'Halfslachtig huwelijk' voor homo's' (29 oktober) is vermeld, dat indien beide mannen bij bijvoorbeeld een auto-ongeluk komen te overlijden, de wederzijdse families aanspraak kunnen maken op al hun bezit. De pleegkinderen zouden niet kunnen erven.

In tegenstelling tot wat in het artikel staat vermeld kan d.m.v. een testament wel een voorziening worden getroffen. In het testament kan worden opgenomen dat in geval van gelijktijdig of kort na elkaar overlijden (bijvoorbeeld binnen 30 dagen) de pleegkinderen tot erfgenaam worden benoemd. De families kunnen niets opeisen, doordat bij wet van november 1995 (in werking getreden op 1 januari 1996) het recht op een legitieme portie in de opgaande lijn is afgeschaft. Het bestaan van een legitieme portie bracht mee dat erfgenamen, in dit geval in de opgaande lijn (ouders/grootouders), voor een bepaald gedeelte van de nalatenschap niet onterfd konden worden. Nu dit is afgeschaft kunnen de heren Houtepen en Manz en anderen die van deze wetswijziging niet op de hoogte zijn dus gewoon een regeling treffen!

    • Mr. Margarethe F. Visser