Homohuwelijk (1)

Als reactie op: 'Advies: stel huwelijk open voor homo's' (NRC Handelsblad, 27 oktober) spreek ik mijn verbazing uit over het feit dat homo's en lesbiennes zo graag willen trouwen, terwijl de ervaring en de geschiedenis laten zien dat je houden aan zo'n trouwbelofte voor zeer velen niet is weggelegd en echtscheidingen, met alle gevolgen van dien, aan de orde van de dag zijn.

Eigenlijk zou men blij moeten zijn niet gedwongen te kunnen worden, bijvoorbeeld door de kerk, om te trouwen en bij tegenvallen van dat huwelijk niet te mogen scheiden van de kerk, dan alleen onder bepaalde voorwaarden. Met name de roomskatholieke kerk en de Engelse staatskerk hebben daar een handje van.

Je vraagt je werkelijk af wie het bedacht heeft dat je aan God en mensen levenslang trouw moet beloven. Als het homo's en lesbiennes dan zo gemakkelijk gemaakt werd om samen te gaan wonen, waarom zouden zij het zichzelf en hun voogdijkinderen dan zo moeilijk maken.

Tenslotte weet ieder weldenkend mens en dikwijls al zeer jonge kinderen dat twee mannen of twee vrouwen nooit via de natuurlijke weg kinderen zouden kunnen krijgen. Waarom zou je jezelf dan die verplichting aandoen en gaan trouwen, terwijl je het voor de schijn niet hoeft te doen omdat de kinderen er toch gauw genoeg achterkomen dat ze andere ouders hebben of een andere vader of moeder en hun huidige ouders hun ouders niet kunnen zijn. Waarom zou je het jezelf moeilijk maken als het makkelijk kan?

    • J. Houtman-Kamstee