'Gevaar voor oververhitting in Oost-Europa'

LONDEN, 4 NOV. De economische groei in Midden- en Oost-Europese landen leidt tot nieuwe problemen, als betalingsbalanstekorten, gevaar voor oververhitting en sociale ongelijkheid. Deze waarschuwing heeft de Oost-Europabank in het jaarlijkse transitierapport geuit, dat zij gisteren heeft gepubliceerd.

Door de toenemende bedrijvigheid importeren de landen steeds meer, waardoor hun handelsbalans verslechtert. Bovendien kan de groeiende kapitaalstroom leiden tot oververhitting. De landen in de voormalige Sovjet-Unie hebben door de economische opleving te kampen met een toenemende inkomensongelijkheid. Ook neemt de armoede hier snel toe. De levensverwachting in deze landen wordt bovendien steeds lager

In het stuk onderstreept de bank dan ook dat de regeringen in deze landen nog lang niet klaar zijn met hun economische hervormingen. In de overgang van centraal geleide planeconomie naar vrije-markteconomie gaan de landen nu een volgende fase in, aldus Nick Stern, hoofdeconoom van de bank die voluit de Europese bank voor wederopbouw en ontwikkeling (EBRD) heet.

Nadat de landen grote vooruitgang hadden geboekt met het openen van hun markten, de verkoop van staatsbedrijven en het terugdringen van de inflatie, ligt de volgende uitdaging in het oprichten van instituten. Ook moeten de regeringen een beleid uitstippelen dat groei van hun markteconomieën niet alleen krachtig maar vooral structureel maakt.

De overheden dienen dat vooral te bereiken door zowel de bureaucratie als de corruptie aan te pakken. Deze twee fenomenen belemmeren de investeringsstroom en een eerlijke concurrentiestrijd, die juist van groot belang voor economische groei wordt geacht.

Tegelijkertijd moeten bedrijven en financiële instellingen zich verder aanpassen aan het nieuwe marktklimaat. Ze moeten snel kunnen inspelen op veranderende ontwikkelingen en investeringen kunnen financieren. Die zijn nodig voor een aanhoudende economische groei.

De Oost-Europabank voorziet voor alle landen die voorheen een commando-economie voerden samen een groei van 1,7 procent voor 1997, het eerste jaar waarin het herstel voor de hele regio bij elkaar positief uitvalt. Dat schrijf de EBRD vooral toe aan het einde van de achteruitgang in Rusland, veruit het grootste land in economisch opzicht. Voor 1998 rekent de EBRD op een groeiversnelling voor de hele regio tot 3,5 procent. Eerder kwam ook het IMF al tot dergelijke positieve prognoses. (ANP)