Cook wil 'Europa teruggeven aan volk'

LONDEN, 4 NOV. “Groot-Brittannië heeft een missie als voorzitter van de Europese Unie: Europa teruggeven aan het volk.” Daarom legt Groot-Brittannië in de eerste helft van 1998 als voorzitter van de Europese Unie de nadruk op zaken die de Europese bevolking het meest na aan het hart liggen: werkgelegenheid, de bestrijding van misdaad en de bescherming van het milieu.

Robin Cook, de Britse minister voor Buitenlandse Zaken, zei dat gisteren in Dublin. Hij gebruikte een toespraak tot het Ierse Institute for Economic Affairs om zijn Europese agenda te ontvouwen voor het komend halfjaar.

Verder belegt het Verenigd Koninkrijk tijdens het voorzitterschap een speciale conferentie voor alle landen die lid willen worden van de Europese Unie. Ook landen die voorlopig nog niet in aanmerking komen voor toetreding, zoals Turkije, krijgen een uitnodiging.

Volgens Cook besteedt de Europese Unie nog steeds te veel tijd aan discussies over zaken die de Europeanen niet raken. Aan “abstracties en instituten” in plaats van aan concrete actie. Hij waarschuwde politieke leiders dat ze “moeten oppassen het contact met het volk niet te verliezen terwijl ze bezig zijn om internationale structuren te bouwen”.

Cook vindt dat de Europese Unie doelgerichte maatregelen moet nemen om de werkloosheid terug te dringen en de groeiende onlust te bestrijden onder mensen die wel een baan hebben, maar daar niet zeker van zijn. De inzetbaarheid moet worden vergroot door scholing en training. Verder dienen flexibiliteit, ondernemerschap en gelijke mogelijkheden voor iedereen te worden bevorderd. Voorkomen moet worden, zei de bewindsman, dat er een maatschappelijke tweedeling ontstaat: aan de ene kant degenen die gedijen bij een moderne economie, aan de andere kant degenen die het risico lopen permanent buitenspel te staan.

Bijna net zo druk als over hun economische positie maken de meeste Europeanen zich over hun dagelijkse veiligheid, zei Cook. “De verkoop van de drugshandel wordt alleen overtroffen door de omzet van de olie-industrie.” Daarom is het zaak, verklaarde de Britse minister, het Europese samenwerkingsverband Europol zo snel mogelijk van de grond te krijgen. “Zodat politiemachten in Europa de handen effectief ineen kunnen slaan en elkaars informatie kunnen delen.”

In het halfjaar dat Groot-Brittannië als president fungeert, beginnen de onderhandelingen over uitbreiding van de Europese Unie. Cook zei dat het weinig zin heeft om al besprekingen te beginnen met landen die economisch of democratisch nog niet klaar zijn voor de Europese Unie. Maar hij wil die naties in de eerste helft van volgend jaar wel uitnodigen voor een speciale conferentie.