Coalitiefracties accepteren excuses; Schmitz en Patijn mogen aanblijven

DEN HAAG, 4 NOV. De staatssecretarissen Schmitz (Justitie, PvdA) en Patijn (Buitenlandse Zaken, VVD) hoeven van de Tweede Kamer niet op te stappen. Vanmiddag zouden zij zich in de Kamer verantwoorden.

De regeringsfracties van PvdA, VVD en D66 accepteren het excuus dat beide bewindslieden eerder uitgesproken hebben over het onjuist informeren van de Tweede Kamer over het volgen ('monitoren') van naar hun land teruggekeerde Iraanse asielzoekers.

De fractie van D66, die het langst onduidelijkheid heeft laten bestaan over haar politieke beoordeling van het excuus, heeft vanmorgen na lang beraad besloten dat de foutieve informatie “niet dusdanig verwijtbaar is dat de bewindspersonen moeten opstappen”, aldus Tweede-Kamerlid Dittrich (D66). “Er zijn weliswaar fouten gemaakt, maar er is geen sprake geweest van misleiding of het expres proberen de Kamer op het verkeerde been te zetten.” Kamerleden van PvdA en VVD lieten zich al eerder in soortgelijke zin uit.

De Tweede Kamer zou vanmiddag met Schmitz, Patijn en minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken, D66) debatteren over het niet meer volgen van teruggestuurde Iraanse asielzoekers. In tegenstelling tot wat Schmitz en Patijn hierover in juni meedeelden, blijkt de Nederlandse ambassade daarmee al eind vorig jaar te zijn gestopt. Tijdens een algemeen overleg met de Tweede Kamer, vorige week, hebben Schmitz en Patijn hiervoor hun excuses aangeboden.

De grootste oppositiefractie CDA zou vanmiddag een motie van afkeuring indienen over het foutief informeren van de Kamer. De 'algemene' motie zou niet specifiek tegen een van de twee staatssecretarisen worden gericht. Indiener CDA-woordvoerder Verhagen wijst er in zijn motivering op dat het de tweede keer is dat Schmitz de Tweede Kamer verkeerd of niet tijdig inlicht. De eerste zou zijn geweest in 1995 naar aanleiding van de gebrekkige beveiliging van Schiphol met de 'Schengen-pasjes'. Verhagen verwerpt de redenering dat Schmitz niet willens en wetens de Kamer heeft misleid en daarom mag blijven zitten. “Ik ga er sowieso van uit dat een bewindspersoon gewetensvol handelt. Het staatsrecht spreekt echter niet over motieven, wel over de verantwoordelijkheid voor het volledig en tijdig informeren van het parlement”, aldus Verhagen.

Volgens de vluchtelingenorganisatie Prime is een Iraanse vluchteling drie maanden geleden geëxecuteerd in Iran, nadat hij in Nederland was teruggestuurd naar Teheran. Een ander zou onder verdachte omstandigheden zijn overleden, van een derde zou niets meer zijn vernomen.