Wereldhave: winst van 13 procent

Vastgoedfonds Wereldhave heeft zijn winst over de eerste negen maanden met 13 procent zien toenemen tot 101,7 miljoen gulden. De winstgroei is te danken aan hogere huuropbrengst, lagere rentelasten en lagere beheerskosten.

De onderneming had bij de publicatie van de halfjaarcijfers al de winstverwachting voor heel 1997 verhoogd tot 8,20 gulden per aandeel. Over de eerste negen maanden bedraagt de winst per aandeel 6,19 gulden, vergeleken met 5,69 gulden in dezelfde periode vorig jaar.