VN-inspecties opgeschort na obstructie Irak

NEW YORK, 3 NOV. De Verenigde Naties hebben vanochtend de wapeninspecties in Irak opnieuw opgeschort nadat Bagdad eens temeer de Amerikaanse deelnemers daaraan had verhinderd aan het werk te gaan. Gisteren werd twee Amerikaanse inspecteurs die uit Bahrein naar het land terugkeerden, voor de tweede maal in een week de toegang tot Irak ontzegd.

Irak heeft de overige Amerikaanse deskundigen, die het als spionnen brandmerkt, vorige week zondag tot komende woensdagavond de tijd gegeven om het land te verlaten. De Speciale ontwapeningscommissie van de VN, UNSCOM, had echter besloten de Iraakse maatregel te negeren en vandaag toch aan het werk te gaan.

De Iraakse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Said al-Sahhaf, herhaalde gisteren dat Irak zich niet tegen de inspecties van UNSCOM verzet, maar alleen tegen betrokkenheid van de Amerikanen - en hun verkenningsvliegtuigen. Hij beschuldigde de Verenigde Staten ervan het internationaal handelsembargo tegen Irak eindeloos te willen laten voortduren. De Iraakse vertegenwoordiger bij de Arabische Liga onderstreepte vanochtend dat de Amerikanen Irak “een verkeerd imago” geven. “Wij willen geen confrontatie (..) maar als men ons daartoe dwingt, hebben wij geen andere keus dan onze soevereiniteit en onze onafhankelijkheid te verdedigen”, zei hij.

De secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, heeft voorgesteld een speciale missie naar Bagdad te sturen om Irak te overreden de resoluties van de Veiligheidsraad van de VN te eerbiedigen. De VS lieten gisteren hun aanvankelijke bezwaar tegen een dergelijke missie vallen. Irak heeft nog niet op het voorstel gereageerd. Maar president Saddam Hussein riep vandaag op tot een dialoog om de huidige crisis op te lossen.

Washington houdt intussen de mogelijkheid van een militair antwoord open. Onder andere Frankrijk en Rusland zijn gekant tegen het gebruik van geweld om Irak te dwingen in te binden. Gezaghebbende Republikeinen en Democraten dringen echter aan op een militaire reactie. “Het enige dat hij (Saddam) lijkt te begrijpen is actie, en dat gaat gebeuren”, verklaarde gisteren de Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden, Dick Gephardt. (AFP, Reuter, AP)