THE ECONOMIST

Wat is er met de komst van Labour veranderd aan de Britse Europa-politiek? Niet veel, concludeert The Economist. De verklaring van minister van Financiën Gordon Brown over de deelname van Groot-Brittannië aan de Economische en Monetaire Unie heeft dat duidelijk gemaakt.

Brown zei vorige week dat de Britse regering het streven naar een gemeenschappelijke munt ondersteunt, maar gaf tevens aan dat de komende vier of vijf jaar door Groot-Brittannië zelf nog geen besluit zal worden genomen. Daarmee zitten de Britten dus op het oude, vertrouwde standpunt zoals dat ook steeds door de Conservatieve regeringen werd uitgedragen.

Het blad wijst erop dat Blair ook iets anders had kunnen beslissen. De grote meerderheid waarover Labour in het parlement beschikt en de populariteit van Blair hadden een “dramatisch” besluit mogelijk gemaakt. Dat dit niet is gebeurd komt volgens The Economist doordat het debat over de euro in Groot-Brittannïe volledig vastzit.