Ministerie vindt architectenlijsten gemeenten onjuist

AMSTERDAM, 3 NOV. Het ministerie van Economische Zaken wil dat gemeenten stoppen met het gebruik van architectenlijsten. Gemeenten proberen met zulke lijsten bij bouwprojecten de keuze voor een architect te sturen of zelfs op te leggen.

Door deze handelwijze krijgen bepaalde architecten een exclusieve positie binnen een gemeente en worden andere architecten uitgesloten. Volgens Economische Zaken (EZ) is dat in strijd met de Wet op de economische mededinging. Gemeenten die projectontwikkelaars verplichten een voorgeselecteerde architect te kiezen bij een gemeentelijke grondaanbieding, handelen volgens EZ als ondernemer. De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) had bij het ministerie aangedrongen op actie. Het ministerie stelde een onderzoek in naar de handelwijze van de gemeenten Alblasserdam, Heerlen, Den Haag, Sittard en IJsselstein. In de eerste vier gevallen constateerde het ministerie een mogelijke overtreding van de wet. Deze gemeenten krijgen het advies te stoppen met de lijsten. Doen zij dat niet, dan onderneemt het ministerie nadere stappen.

De BNA had de kwestie eerder al aangekaart bij minister De Boer van VROM. De bewindsvrouw vond de lijsten geoorloofd als die geen verplichtend maar een adviserend karakter hadden. Maar volgens de architectenbond onderschatte De Boer de feitelijke invloed die dergelijke lijsten hebben op de keuze voor de architect en op de vrije mededinging. (ANP)