INTERNATIONALE POLITIK

Een nieuwe uitdrukking op het terrein van de conflictbeheersing: de provocerende bemiddeling. De term wordt geïntroduceerd door Dieter Senghaas, hoogleraar internationale betrekkingen aan de universiteit van Bremen.

In het oktobernummer van het Duitse maandblad Internationale Politik, dat gewijd is aan conflicten met en tussen etnische minderheden, onderscheidt Senghaas een aantal standaard bemiddelingsscenario's, variërend van het bieden van een gespreksplatform, via het vroedvrouwscenario van de goede diensten, tot het afdwingen van een compromis met machtsbemiddelen ('carrot and stick', 'Zuckerbrot und Peitsche', een term waarvoor geen adequaat Nederlands equivalent bestaat). De benadering van de provocerende bemiddeling houdt in dat de partijen moet worden duidelijk gemaakt dat hun conflict niet nieuw is, dat er in feite allang een oplossing voor bestaat en dat zelfkritiek loont. Wezenlijk is dat strijdende partijen een overtuigend perspectief voor een oplossing wordt geboden door een bemiddelaar die grondige kennis heeft van de situatie.