Akkoord in Italië over pensioenen

ROME, 3 NOV. Het centrum-linkse kabinet in Italië heeft een akkoord met de vakbonden bereikt over bezuinigingen op de pensioenen ter waarde van ongeveer vijf miljard gulden. Volgens de werkgevers had er veel harder moeten worden gesneden.

“Er zijn zeker nog meer zaken die we nu hadden kunnen aanpakken, maar deze hervorming is werkelijk radicaal en belangrijk, zei premier Romano Prodi gisteren. Hij presenteerde het akkoord als een historische stap in de richting van de Economische en Monetaire Unie. “Hiermee bestaan niet alleen de voorwaarden om deel te nemen aan de EMU, maar is er zelfs een akkoord voor de lange termijn dat zal verzekeren dat we in de EMU blijven.”

Prodi was donderdag begonnen aan een marathonzitting met vakbondsleiders, die 42 uur zou duren. Het akkoord moet 4,1 biljoen lire, ongeveer vijf miljard gulden, aan bezuinigingen opleveren. Onafhankelijke economen hadden gezegd dat zeker het dubbele nodig is om het pensioenstelsel te saneren.

Een hoofdpunt uit het akkoord is het gelijktrekken tussen de publieke en de particuliere sector. Mensen in overheidsdienst die nu soms na dertig jaar werken al met pensioen kunnen gaan, zullen een aantal voordelen kwijtraken. Bovendien zal de minimumleeftijd voor vervroegde pensionering geleidelijk worden opgetrokken, van de huidige 54 jaar naar 57 jaar in het jaar 2004.

Het kabinet wilde aanvankelijk de mogelijkheden voor vervroegde pensionering helemaal schrappen, maar de bonden hebben dat tegengehouden. De werkgeversorganisatie Confindustria heeft er in een grimmige verklaring op gewezen dat die mogelijkheden voor vervroegde pensionering juist een van de kernproblemen zijn, een luxe die Italië zich eigenlijk niet meer kan veroorloven. Volgens Confindustria zal het akkoord een marginaal effect hebben, omdat nog steeds niet duidelijk is wie zal betalen voor die kostbare pensioenen.

Prodi heeft dergelijke kritiek afgedaan als onrealistisch. “Je kan het akkoord aanvallen omdat we niet alles hebben gedaan, maar hervormingen verlopen stap voor stap en in dit geval is enorme vooruitgang geboekt”, zei Prodi. “Geen enkel ander Europees land heeft dergelijke hervormingen ingevoerd via onderhandelingen, zonder één uur staking, met een natie die begrip toont. Regeren betekent dat je met de hoogst mogelijke snelheid in de goede richting gaat, op een manier die consensus krijgt”, zei Prodi. De rechtse oppositie wijst erop dat Prodi zijn aanvankelijke plannen voor ingrijpender hervormingen heeft moeten intrekken onder druk van de bonden en van de kleine communistische partij.

    • Marc Leijendekker