'Turken bovenaan bij smokkel van mensen'

ROTTERDAM, 1 NOV. De Unit Mensensmokkel binnen de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) heeft vorig jaar 988 verdachten van mensensmokkel naar Nederland geregistreerd. Van 206 van de 988 verdachten heeft men de nationaliteit kunnen achterhalen. Achtendertig van deze 206 verdachten hadden de Turkse nationaliteit.

De Turken staan daarmee nummer een op de 'top-10 van verdachten van mensensmokkel 1996' die de Unit Mensensmokkel heeft aangelegd. Verdachten met een Nederlandse nationaliteit staan op de tweede plaats. Turkije is het belangrijkste doorvoerland voor smokkelaars van vluchtelingen naar Nederland.

Dit staat in een vertrouwelijk rapport van de Unit Mensensmokkel, een samenwerkingsverband van de Koninklijke Marechaussee, de Immigratie en Naturalisatie Dienst van het ministerie van Justitie en de Centrale Recherche Informatiedienst.

Het overgrote deel van de informatie is afkomstig van de asielzoekers zèlf, en is opgetekend tijdens ondermeer intake gesprekken.

De inkomsten van de smokkelaars kunnen hoog oplopen. Bij twee door justitie onderzochte gevallen van mensensmokkel had de smokkel over een periode van zes jaar de smokkelaars maar liefst tussen de 25 en 42 miljoen gulden opgeleverd, meldt het rapport.

Vluchtelingen betalen hun smokkelaars “enorme bedragen per reis per persoon”. Iraniërs bijvoorbeeld betaalden afgelopen jaar gemiddeld 15.000 gulden per persoon om naar Nederland te komen, een veelvoud van een gemiddeld jaarinkomen.

Nederland wordt door bepaalde nationaliteiten als transitland gebruikt. Van de 1.483 Sri-Lankezen die in 1996 asiel aanvroegen verlieten 700 het opvangcentrum waarin ze waren gehuisvest. Van hen is bekend dat ze vaak doorreizen naar Amerika, Canada en Duitsland. De Unit Mensensmokkel concludeert hieruit “dat hier sprake is van vermoedelijk misbruik van de asielprocedure”.

    • Geert van Asbeck