Relaties

Hé, dacht ik, toen ik het hoofdartikel van 21 oktober las, dat komt me allemaal bekend voor: de gedachte dat de overheid relaties tussen personen en gemeenschappen van mensen dient te respecteren en beschermen. Dat gold ook de cultuur-kritische reactie op de voortgaande economisering van de maatschappij die anonimisering tot gevolg heeft.

Deze elementen precies hebben mij destijds uit het CDA-kamp gedreven, toen deze partij niet ophield samen met PvdA te menen alle menselijke relaties in geld uit te moeten drukken, in duizend-en-een regeltjes over rechten en nog eens rechten, met, inderdaad, anonimisering en vrijblijvendheid tot gevolg. Ik heb dat als VVD-raadslid in onze gemeentebeschouwing verwoord. Het is inderdaad de taak van de overheid relaties tussen mensen te respecteren en te beschermen: de overheid mag de verantwoordelijkheid van mensen voor elkaar nooit uit handen nemen.

    • A.M.M. Koeleman Boon