Ranglijst

Op de pagina over de 'Ranglijst middelbare scholen' (NRC Handelsblad, 30 oktober), beweert de heer J. Dronkers in een interview met redacteur Hendrik Spiering iets over het standpunt van staatssecretaris Netelenbos dat aantoonbaar onjuist is, en iets dat onvolledig is. Hij heeft uit de discussie die de staatssecretaris op de televisie met hem voerde geconcludeerd dat zij “zoiets beweerde dat je je beter ontplooit als je een keer blijft zitten”.

Hij heeft helaas niet goed geluisterd. De staatssecretaris heeft in de discussie die de heer Dronkers hierover voerde met iemand vanuit het Montessori-onderwijs gezegd dat “zittenblijven geen schande is”.

Overigens heeft zij er op andere momenten nooit een geheim van gemaakt dat zij zittenblijven iets vindt dat eigenlijk niet nodig zou hoeven zijn.

Op de tweede plaats spreekt Dronkers over een “hitlijst die nooit gemaakt zal worden, zo zijn de afspraken.” Hij heeft het hier over een lijst waarin de score over het welzijn van de leerlingen zou worden verwerkt. Voor de volledigheid: het gaat hier om afspraken die Dronkers zelf met de scholen heeft gemaakt. Er zijn door de staatssecretaris nooit en dus ook met niemand afspraken gemaakt over een dergelijke hitlijst.

    • Maarten Divendal
    • Woordvoerder Staatssecretaris Netelenbos