Raad van State wijst plannen Bijlmer af

AMSTERDAM, 1 NOV. De Raad van State heeft een bestemmingsplan voor vernieuwing van het gebied rond metrostation Ganzenhoef in Amsterdam vernietigd.

Het rechtscollege oordeelt dat van een onpartijdige beoordeling van het bestemmingsplan in de inspraakprocedure geen sprake is geweest.

Het bestemmingsplan is opgesteld in het kader van de vernieuwing van de Bijlmer. Daarin is vastgelegd dat de flats Gooioord en Groeneveen eveneens worden vervangen door laagbouw, de parkeergarages Gooioord en Groeneveen worden gesloopt en de Bijlmerdreef wordt verlaagd. Volgens de Raad van State is het besluitvormingsproces echter niet conform de regels gelopen.

De wethouder van ruimtelijke ordening was voorzitter van de Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer, die het besluit heeft voorbereid, en dezelfde wethouder was ook voorzitter van een provinciale hoorcommissie. Daardoor was hij niet onpartijdig.

Bovendien ligt aan het bestemmingsplan ten onrechte geen beslissing van de provincie Noord-Holland ten grondslag. De uitspraak betekent een grote vertraging in het vernieuwingsproces van de Bijlmer.