Philips

De heer Boonstra noemt als een van de redenen van de verhuizing van de Philips-top en -marketingafdeling naar Amsterdam, dat dit te maken heeft met “het zoeken naar een betere aansluiting op de huidige marketingtrends”. Hiervoor schijnt men 'in het centrum, in dit geval Amsterdam' te moeten zijn. Dit alles moet dan weer gezien worden in de lijn van 'Let's make things better'.

Ik draai het liever om: hopelijk resulteert de verhuizing erin dat voortaan voorkómen wordt dat de marketingafdeling van Philips met dergelijke infantiele slogans op de proppen komt.

    • F. Staarman