Notaristarieven

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie wil de tarieven voor akten voor overdracht en hypotheek verlagen. De aanhoudende hausse in de onroerend-goed- en hypotheekmarkt is voor de notarissen reden om een conjunctuurcorrectie toe te passen.

De KNB gaat er van uit dat het gemiddelde ondernemersresultaat van een notaris ligt tussen de 400.000 en 475.000 gulden. De correctie zal een effect van 80.000 gulden per jaar per notaris hebben.

Vaststelling en invoering van de correctie gebeurt na de behandeling in de Tweede Kamer van de ontwerp-notariswet op 1 december.