NKI

In de 113e maandelijkse uitloting van de premie-obligatielening van Nederlands Kankerinstituut (NKI) is nummer 049211 uitgeloot. Op deze obligatie wordt een miljoen gulden uitgekeerd.