Keuzegids

Lichtelijk teleurgesteld nam ik kennis van de staatjes uit de Keuzegids 1997/1998, zoals weergegeven in de bijlage Hoger Onderwijs (25 september).'Mijn' universiteit (de Universiteit Utrecht) en 'mijn' faculteit in het bijzonder (Rechtsgeleerdheid) komen er niet al te best van af.

Groot was ruim drie weken later - toen is de Keuzegids namelijk pas in de handel gekomen - mijn verbazing, en nog groter mijn ergernis, toen bleek dat NRC Handelsblad voor 'Nederlands recht' zonder al te veel problemen de cijfers over 1996/1997 had afgedrukt, inclusief de daarbij behorende klassering.

De juiste gegevens luiden: Tilburg 7,25; Maastricht 7,18; VU Amsterdam 7,17; Utrecht 6,93; Nijmegen 6,85; Rotterdam 6,69; Groningen 6,66; Leiden 6,64; Universiteit van Amsterdam 6,42.

Het is voor een faculteit niet prettig met het imago te moeten leven ergens onderaan de middenmoot te moeten zitten zoals in 1996/1997 nog het geval was (zesde plaats). Het is nog onprettiger dit beeld een jaar lang gecontinueerd te zien door een fout van een krant, terwijl de faculteit in kwestie inmiddels een vierde plaats inneemt en van de grote vier klassieke universiteiten het best uit de bus blijkt te komen.

    • M.G.A. Jorissen
    • Juridische Faculteit Uu