IJ-oevers in beeld voor rechtbank A'dam

De Zuidas wordt met de komst van Philips een aantrekkelijke locatie. Toch overwegen de Amsterdamse rechtbank en het OM er juist vandaan te gaan.

AMSTERDAM, 1 NOV. De arrondissementsrechtbank en het openbaar ministerie in Amsterdam overwegen te verhuizen van de Zuidas naar een locatie aan de IJ-oevers. Dat zegt directeur P. van Exel van de Rijksgebouwendienst regio Noord-West.

De verhuizing zal volgens hem over vijf tot tien jaar aan de orde zijn. Het huidige gerechtsgebouw aan de Parnassusweg is zeven jaar geleden in gebruik genomen en volgens Van Exel niet meer functioneel genoeg. Zo werd dit jaar tijdens het Hakkelaar-proces duidelijk dat het gebouw moeilijk te beveiligen is. “Twee van de vier torens moesten een maand dicht. Dat kan natuurlijk niet voor zo'n organisatie.” Justitie heeft de Rijksgebouwendienst opdracht gegeven alternatieven te zoeken.

De rechtbank en het gerechtshof worden mogelijk samengevoegd aan de zuidelijke IJ-oevers, een strook van circa zes kilometer ten westen en oosten van het Centraal Station. Het gerechtshof, dat nu nog aan de Prinsengracht zit, heeft volgens Van Exel aangegeven in de directe nabijheid van de binnenstad te willen blijven. Het hof kan volgens Van Exel met verbouwingen nog vijf tot tien jaar aan de Prinsengracht blijven, maar daarna zal een verhuizing noodzakelijk zijn.

Vlak na de ingebruikneming van het pand aan de Parnassusweg werd ook al door de Rijksgebouwendienst onderzocht om de rechtbank en het gerechtshof aan de IJ-oevers te huisvesten. De verantwoordelijke ministers wilden echter dat het gerechtshof ook naar Amsterdam-Zuid zou verhuizen. Hierover waren de leden van het gerechtshof ontstemd. Zij vonden dat het hof een centrumfunctie heeft. Onder druk van hun verzet is het nooit van een verhuizing naar Zuid gekomen.

Volgens C. van Ruyven, gemeentelijk projectleider Zuidelijke IJ-oevers, zijn het Oosterdokseiland, het Marine-etablissement en de locatie op de kop van de Piet Heintunnel geschikt voor justitie. “Dit is een grote verrassing voor ons. Het zou een grote opsteker voor de IJ-oevers betekenen”, aldus Van Ruyven. Een groot advocatenkantoor heeft volgens hem ook al belangstelling getoond voor de IJ-oevers.

Dat de Zuidas met de komst van Philips een steeds aantrekkelijker kantoorlocatie wordt, kan voor de Rijksgebouwendienst betekenen dat het kantoor aan de Parnassusweg voor een hoog bedrag te verkopen is. Van Exel maakte melding van de voornemens van justitie in New Metropolis tijdens een symposium over de IJ-oevers. Wethouder D. Stadig (Grondbedrijf) zei van niets te weten. Hij reageerde enthousiast. De komst van justitie naar de IJ-oevers zal volgens hem een versterking van de binnenstad van Amsterdam betekenen. “We gaan snel praten”, aldus Stadig.

Op het symposium was de teneur over de ontwikkeling van de IJ-oevers positief. Volgens de sprekers heeft de gemeente Amsterdam er goed aan gedaan de hoge ambities los te laten om er een toplocatie voor kantoren te creëren. De deelplannen voor woningbouw, kantoorbouw en infrastructuur die nu zijn gemaakt sluiten beter aan op de markt en nabijgelegen gebieden. Volgens directeur G. Hendriks van Multi Vastgoed zullen de IJ-oevers vooral aantrekkelijk worden voor mediabedrijven. Hoogleraar R. van Engelsdorp Gastelaars plaatste kantekeningen bij de aansluiting op de binnenstad. “Die is vreselijk slecht. Met name de loopverbindingen.”

    • Herman Staal