Huursubsidie

Volgens onderzoeksleider H. Piepers van de Sociale Dienst Groningen zou Groningen de enige gemeente zijn die administratieve bestanden met elkaar vergelijkt ('Computer op jacht naar huursubsidieklanten', NRC Handelsblad, 29 oktober). In veel gemeenten worden echter structureel bestanden met elkaar vergeleken zoals de gegevens van de Sociale Dienst en bevolkingsgegevens, of bevolkingsgegevens en Wet WOZ-gegevens.

Gemeenten hebben, behalve van de cliënten van de Sociale Dienst, geen inkomensgegevens van de inwoners. Dit betekent dat van de Groningers die geen cliënt van de Sociale Dienst zijn niet kan worden vastgesteld of zij in aanmerking komen voor huursubsidie. Een alleenstaande oudere, die net niet op de Sociale Dienst is aangewezen en in een particuliere huurwoning in Groningen woont, blijft nu net zo onbereikbaar als voorheen, ondanks de hulp van de computer. Dit is strijdig met Piepers uitspraak: “Dit systeem maakt elke voorlichting over huursubsidie, bijzondere bijstand en kwijtschelding overbodig”.

Alleen als de Rijksbelastingdienst de Groningse Sociale Dienst inkomensgegevens van alle Groningers levert (wat geen gebruikelijke praktijk is), kan Piepers zijn uitspraak waarmaken.

    • Kees Spuijbroek
    • Onderzoeker Gemeente Zwijndrecht