Erfpacht en huren

Ongeveer een kwart van alle sociale huurwoningen in Nederland staat op grond die gemeenten in erfpacht hebben uitgegeven. Uit onderzoek van de Nationale Woning Raad blijkt dat het gaat om 550.000 woningen; eerdere ruwe schattingen gingen uit van 250.000 woningen.

De NWR, de grootste landelijke centrale van woningcorporaties, pleit voor afschaffing van het erfpachtsysteem. Woningcorporaties zijn nu gemiddeld 230 gulden per woning kwijt aan erfpacht. De verschillen zijn echter groot: soms gaat het om 2.000 gulden per woning. Bij vernieuwing van de contracten is er vaak sprake van exorbitante stijgingen: soms tot 24 keer de oude canon.