Dow Jones weer hoger

NEW YORK, 1 NOV. Wall Street sleepte zich gisteren naar het einde van een turbulente week, waarin afgelopen maandag met een daling van de Dow Jones van 550 punten even sprake was van een echte crisis.

De Dow Jones eindigde gisteren 60.41 hoger op 7442,08 punten, maar veel analisten vrezen dat de onrust nog niet voorbij is. De groei van het bruto binnenlands produkt, de som van alle goederen en diensten van Amerikaanse bodem, over het derde kwartaal bedroeg 3,5 procent op jaarbasis.

Dat was overeenkomstig de verwachtingen. De economische groei in de Verenigde Staten over de afgelopen twaalf maanden komt daarmee uit op vier procent. Dat zou stijgende inflatie met zich mee kunnen brengen maar dat is niet het geval. De zogeheten prijsdeflator stond in het afgelopen kwartaal op 1,4 procent.

Dat is het laagste percentage sinds 1964. De groei van de consumentenbestedingen bedroegen 5,7 procent, ook een cijfer dat als hoog wordt beschouwd en dat volgens economen wel moet afnemen in het laatste kwartaal van dit jaar. Bedrijven investeerden maar liefst 18,7 procent meer dan vorig jaar.

“De economie staat er heel goed voor maar dit is niet vol te houden”, aldus Robert Mellman, econoom bij de zakenbank J.P. Morgan. “Er zijn al signalen van spanningen op de arbeidsmarkt en die zullen de Fed ertoe brengen de rente te verhogen.”

De 'Fed' is de Federal Reserve Bank, het Amerikaanse stelsel van centrale banken. Volgens Mellman zal de turbulentie op de financiele markten zorgen voor een groeivertraging, al is nog niet te overzien hoeveel invloed dat heeft. Toch verwacht J.P. Morgan, die het bbp over het derde kwartaal juist had voorspeld, dat de Fed in elk geval in of voor februari de rente verhoogt.