Differentiatie

De telecommunicatiemarkt mag dan geliberaliseerd zijn, dat wil nog niet zeggen dat de markt nu vrij is. Integendeel, de inkt van de nieuwe telecommunicatiewet is nog niet droog of de discussie over waakhonden die al dan niet aan de ketting moeten liggen, over dirigenten en kaartjescontroleurs barst los.

Gezien het hoge hobby-gehalte van de discussie moet het ergste worden gevreesd. Gelukkig is er nog de technologiespecialiste Van Zuijlen die het hoofd koel houdt. Haar lijkt “het sterk om tariefdifferentiatie in te voeren in een klein land als Nederland”. Het ware te wensen dat veel meer specialisten ingewikkelde kwesties zo helder en eenvoudig wisten te verwoorden! Ons land is te klein voor differentiatie.

Deze door Van Zuijlen geopperde gedachte is niet alleen verbluffend van eenvoud, maar is bovendien van toepassing op een veel breder terrein. Eén godsdienst, één huidskleur, iedereen hetzelfde beroep, dezelfde leeftijd, dezelfde kleding, hetzelfde type huis, dezelfde auto en wat niet allemaal meer!

Zou ons land ook te klein zijn voor specialisten?

    • K. Soldaat