Bestand opgeschoond; Amsterdamse leerplichtigen zijn vaak zoek

Niet bekend

Dit blijkt nu wethouder Van der Aa (Onderwijs) alle gegevens voor het Amsterdamse leerplichtbestand heeft opgeschoond.

Bovendien is er in Amsterdam te weinig mankracht om toe te zien op naleving van de leerplichtwet, zo blijkt uit een rondgang langs de zestien stadsdelen. Sommige stadsdelen, zoals Zuid-Oost, beschikken over één leerplichtambtenaar per 8.000 leerplichtige kinderen. De landelijke norm is één leerplichtambtenaar per 5.000 kinderen, volgens de Landelijke Vereniging van Leerplichtambtenaren. Een kwart van de 23 Amsterdamse leerplichtambtenaren verzuimt zélf, ook in Zuid-Oost, vooral wegens langdurige overspannenheid. Leerplichtambtenaren worden door scholen ingeschakeld wanneer kinderen hardnekkig spijbelen. Zij gaan onder meer op huisbezoek. Kinderen zijn van 5 tot en met 16 jaar leerplichtig.

In Amsterdam verschijnt dagelijks negen procent van de 10- tot 16-jarige scholieren niet op school, bleek begin dit jaar. Een aantal is ziek of heeft een zieke leraar, maar de meerderheid spijbelt. Van der Aa voert sinds drie jaar beleid tegen schoolverzuim, omdat het vaak tot schooluitval leidt. Hij noemt het hoge verzuim “zorgelijk”, evenals de schooluitval. Jaarlijks verlaat 37 procent van de Amsterdamse leerlingen de middelbare school zonder diploma. Van de zwakste groep - Turkse en Marokkaanse leerlingen - gaat 52 procent ongediplomeerd van school af. Het landelijke gemiddelde is 33 procent.

De zestien stadsdelen zijn verplicht voldoende leerplichtambtenaren aan te stellen, zegt Van der Aa desgevraagd. Hij schrijft de achterstand toe aan decennialange “bestuurlijke verwaarlozing” van schoolverzuim. Sommige stadsdelen hebben wel voldoende leerplichtambtenaren, maar als de tekortschietende stadsdelen niet spoedig voldoende ambtenaren aanstellen, zal Van der Aa dat afdwingen, “desnoods via een aanwijzing van de centrale stad.”

    • Frederiek Weeda