Armoedebeleid

Dit jaar hoeven 15.000 Utrechtse huishoudens, 15 procent van het totaal, geen gemeentelijke belastingen te betalen. Dat scheelt hen gemiddeld 510 gulden per jaar aan onroerend-zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolrechten. De gemeente derft daardoor ruim zeven miljoen gulden aan inkomsten. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de (landelijke) versoepeling van de regels.

Dat blijkt uit cijfers die wethouder P. van der Linden deze week heeft gepresenteerd. Utrecht heeft het armoedebeleid de afgelopen jaren geïntensiveerd.

De afgelopen twee jaar nam het aantal mensen dat bijzondere bijstand ontving toe met 250 procent.