Afval

Infographic: Afval verwijderen wordt steeds duurder. Uit de tweejaarlijkse enquête onder alle gemeenten in Nederland blijkt dat de kosten in 1995 2,8 miljard gulden bedroegen, 18 procent meer dan in 1993, 2,5 keer zoveel als 1985. Cijfers over 1997 zijn er nog niet.

De sterke stijging van de verwijderingskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door hoge investeringen, onder meer in aanpassing van verwerkingsinstallaties aan nieuwe milieu-eisen. De kosten per ton lopen het hoogst op in gemeenten met 100.000 inwoners of meer, omdat afval daar frequenter wordt ingezameld dan in kleinere gemeenten en er meer bedrijven zijn die afval produceren. Bovendien wordt afval er meestal verbrand, de duurste verwerkingsmethode. Storten gebeurt steeds minder, omdat de meeste provincies dit hebben verboden. Gescheiden inzamelen en verwerken van afval is duur. De kosten van het composteren van groente-, tuin- en fruitafval worden kunstmatig laag gehouden om deze milieuvriendelijke methode aantrekkelijk te maken. Ook inzamelen van oud papier werd jarenlang gesubsidieerd, maar door de hoge papierprijs is dat nauwelijks nog nodig. Inzamelen en verwerken van klein chemisch afval blijft kostbaar, doordat dit zorgvuldig moet worden opgeslagen. Ook inzamelen en verwerken van glas is relatief duur, doordat fors is geïnvesteerd in het verzamelen van glas op kleur.

    • Claudia Kammer