Winst KNP BT fors omhoog

AMSTERDAM, 31 OKT. Papier- en verpakkingenfabrikant KNP BT heeft in het derde kwartaal een stijging van zijn nettowinst geboekt van 71 procent tot 65 miljoen gulden. Over de eerste negen maanden van dit jaar nam de winst met 45 procent toe tot 202 miljoen.

Per gewoon aandeel KNP BT bedroeg de kwartaalwinst 54 cent, tegen 28 cent in dezelfde periode vorig jaar. Over de eerste negen maanden kwam de nettowinst per aandeel uit op 1,69 gulden, tegen 1,10 gulden vorig jaar.

De omzet bedroeg in het derde kwartaal 3,8 miljard gulden tegen 3,3 miljard vorig jaar, een stijging van 16 procent. Vergeleken met de eerste drie kwartalen van 1996 (10 miljard gulden) lag de omzet 14 procent hoger, op 11,3 miljard gulden. Exclusief acquisities en desinvesteringen steeg de omzet met 9 procent.

Ook het bedrijfsresultaat ontwikkelde zich goed: een toeneming in het derde kwartaal met 22 procent tot 135 miljoen gulden (111 miljoen in 1996). Over de eerste negen maanden kwam het bedrijfsresultaat 18 procent hoger uit op 422 miljoen gulden (3,7 procent van de omzet) tegen 358 miljoen (3,6 procent van de omzet) vorig jaar. Zonder acquisities en desinvesteringen steeg het bedrijfsresultaat met 78 miljoen gulden, waarvan 24 miljoen als gevolg van koerseffecten.

De divisie KNP BT Distribution haalde een bedrijfsresultaat in het derde kwartaal van 70 miljoen gulden, tegen 58 miljoen in dezelfde periode vorig jaar, door sterke volumegroei. De prijzen vielen tegen. Over de eerste negen maanden bleven ze gemiddeld onder het niveau van vorig jaar. Ook de divisie kantoorproducten deed het goed, ondanks een zekere margedruk in Europa en de VS.

De resulaten van Graphic en Information Systems bleven beneden die van het derde kwartaal vorig jaar, ondanks een sterke groei van verkochte volumes.

Het bedrijfsresultaat van Packaging nam met 9 procent toe door hogere golfkartonpapierprijzen, stabiele oud-papierprijzen en kostenbesparingen. De recycling-actviteiten presteerden goed, met uitzondering van golfkarton waar de reesultaten onder druk stonden. In het derde kwartaal nam deze divisie de Duitse producent van golfkarton Holfelder over met een omzet van 200 miljoen Dmark en 750 medewerkers, waardoor KNP BT Packaging de grootste producent in Duitsland is geworden.

Het bedrijfsresultaat van KNP Leykam trok aan tot 10 miljoen gulden in het derde kwartaal. Een jaar eerder werd in die periode nog 7 miljoen verlies geleden. De directie vindt het behaalde resultaat “nog altijd onbevredigend”.

Op grond van de cijfers en ontwikkelingen handhaaft de directie van KNP BT de verwachting dat het concernresultaat over 1997 “wezenlijk zal verbeteren” ten opzichte van de 231 miljoen gulden die in 1996 werd geboekt.