Weer ophef over asbest in gebouw Commissie EU

BRUSSEL, 31 OKT. De burgemeester van Brussel, François-Xavier de Donnea, heeft de asbestverwijdering in het zogeheten Berlaymont-gebouw stilgelegd. Het gebouw aan het Schumanplein was tot 1991 het hoofdkwartier van de Europese Commissie, die er ook weer zou moeten terugkeren.

De Brusselse burgemeester nam zijn beslissing na berichten in een milieutijdschrift dat er te veel asbest vrijkomt bij de werkzaamheden en dat containers met asbest zijn verdwenen. Volgens de stichting die toezicht houdt op het werk, gaat het om rapporten die dateren van een jaar geleden. Maar De Donnea kondigde gisteren aan de bouwplaats verzegeld te houden zolang hij “geen bewijs heeft gekregen dat de asbestverwijdering geen schade kan opleveren voor de volksgezondheid”.

Vorige week nog werden journalisten uitgenodigd om ter plekke te zien hoe goed alles zou verlopen. Dat bezoek moest een einde maken aan de berichten sinds het begin van de werkzaamheden in 1995 dat er asbest zou vrijkomen. Vorig jaar werd het werk enkele keren neergelegd omdat er brandjes werden aangestoken en af en toe te hoge concentraties asbest in de buitenlucht werden gemeten. Ook bezetten arbeiders de bouwplaats omdat hun lonen niet waren uitbetaald. Deze zomer waren er weer berichten over te hoge asbestconcentraties in de omgeving.

Het Berlaymont-gebouw, dat uitgroeide tot symbool van de Europese Unie, staat al enige tijd ingepakt als een kunstwerk van inpakkunstenaar Christo. Het gebouw werd in mei 1991 ontruimd na rapporten over de gezondheidsproblemen die asbest kan veroorzaken. De hoeveelheid asbest werd aanvankelijk geschat op 28.000 ton, waarvan 4.000 zuivere asbest. Dit jaar bleek dat het gebouw veel meer asbest bevat dan verondersteld werd.

Midden 1995 werd de verwijdering van het asbest toegewezen aan een tijdelijk consortium van vier firma's, dat het asbest in beton zou gieten en opslaan in Antwerpen, wat leidde tot kritiek van milieuverenigingen. Voorspeld werd toen dat de verwijdering van asbest anderhalf jaar zou duren. Van de firma's ging er een jaar later een failliet.

De Europese Commissie is momenteel gevestigd in vijftien andere gebouwen in Brussel, waarvan de bekendste het zogeheten Breydel-gebouw is waar de commissarissen zitten. De Belgische staat betaalt het verschil in huurprijs tussen het Berlaymont-gebouw (28 miljoen gulden) en de vervangende kantoorruimte (bijna 90 miljoen gulden). De sanering kostte de Belgische overheid tot nu toe 95 miljoen gulden, een bedrag dat volgens verantwoordelijk minister Flahaut kan oplopen tot het dubbele.

Vorig jaar bepaalde het Europese Hof van Justitie dat verzekeringsmaatschappijen van de Europese Commissie een schadevergoeding van ongeveer 1,4 miljoen gulden moeten betalen aan een voormalig EU-ambtenaar die verklaarde kanker te hebben gekregen door asbest in het Berlaymont-gebouw. Uit een onderzoek van de universiteit van Leuven bleek dat dertien van honderd onderzochte werknemers verdikkingen op het longvlies vertoonden, wat er op zou duiden dat ze asbest hebben ingeademd.

    • Birgit Donker