VERMIST: 15 Jan Steens

Preciese aantallen van in de oorlog weggevoerde, teruggekeerde en niet teruggekeerde schilderijen zijn moeilijk te geven doordat de administratie van de Stichting Nederlands Kunstbezit geen toonbeeld van ordelijkheid was. Zo werden bijvoorbeeld Jacob en Salomon van Ruisdael door elkaar gehaald en staan schilderijen die wel zijn teruggekeerd geregistreerd als 'niet terug'.

Het schilderij Begroeting van de bruid door Jan Steen, dat in maart 1946 getoond werd op de expositie Herwonnen Kunstbezit in het Mauritshuis, is volgens deze administratie - die zich nu bevindt in het SNK-archief bij het ministerie van Financiën - zowel niet als wel teruggekeerd. Ook is een en hetzelfde schilderij vaak dubbel geteld doordat er meerdere aangiftes voor waren gedaan.

De onderstaande getallen voor de doeken van tien willekeurig gekozen, belangrijke Nederlandse schilders, van wie het werk over het algemeen 'van museale betekenis' is, zijn zoveel mogelijk op dit soort administratieve fouten gecheckt.

- Van Jan Steen waren na de oorlog 45 schilderijen vermist, waarvan er 15 niet zijn teruggevonden.

- Adriaan van Ostade: 34 vermist, 20 niet teruggevonden.

- Govert Flinck: 16 vermist, 9 niet teruggevonden.

- Frans Hals: 11 vermist, 4 niet teruggevonden.

- Jan van Goyen: 88 vermist, 11 niet teruggevonden.

- W. van de Velde de Jonge: 13 vermist, 8 niet teruggevonden.

- B.C. Koekkoek: 15 vermist, 7 niet teruggevonden.

- P. Rubens: 38 vermist, 12 niet teruggevonden.

- Vincent van Gogh: 10 vermist, 7 niet teruggevonden

- G.H. Breitner: 15 vermist, 14 niet teruggevonden.