Van Deyssel

Dat Lodewijk van Deyssel en Harry G.M. Prick in het bioscoopjournaal na de bevrijding beelden van de tronies van Goebbels, Göring en Himmler 'in gevangenispakken' (CS 24-10-97, pag. 1) zagen kan van de eerstegenoemde Duitser onmogelijk waar geweest zijn. Goebbels en zijn vrouw en zes kinderen maakten namelijk in Berlijn vlak voor de capitulatie een einde aan hun leven.

    • H.P. Koning