Vakbonden

De Britse vakbeweging is boos op Labour. Het besluit van de Britse regering om tot 2002 te wachten met deelname aan de EMU is slecht gevalen bij het vroegere machtsbolwerk van Labour, het Trades Union Congress (TUC). Niet alleen de City en het Britse verbond van industriëlen (CBI) zijn voorstanders van spoedige Britse deelname aan de monetaire unie, ook de vakbonden.

John Monks, algemeen secretaris van de TUC, noemde de afwachtende houding die minister van financiën Gordon Brown afgelopen maandag aankondigde, een “ernstige vergissing”. Als Groot-Brittannië buiten de EMU blijft zal dat volgens de TUC leiden tot een verlies aan investeringen en werkgelegenheid. Een andere prominente vakbondsleider, Ken Jackson van de Industriebond AEEU, zei: “Groot-Brittannië plaatst zich in de vierde Europese divisie, met Griekenland en Portugal.”

Ook elders in Europa is de vakbeweging voorstander van de monetaire unie. Het overkoepelende Europese Verbond van Vakverenigingen (EVV) heeft een positief standpunt uitgebracht over de euro, al vindt men wel dat er meer nadruk op bevordering van de werkgelegenheid moet liggen. In Nederland steunen FNV, CNV en MHP de monetaire unie. De EMU moet zich niet beperken tot voordelen voor de interne markt, maar ook aan “sociale randvoorwaarden” voldoen, zegt FNV-medewerkster Margreet Schuit. (RCJ)

    • Mathijs Smit