Premier Miguel Pourier in antwoord op Haagse betalingseis; Antillen hebben dit jaar geen geld meer

De Nederlandse Antillen staan met de rug tegen de financiële muur en in 'Den Haag' wordt de druk verder opgevoerd.

WILLEMSTAD, 31 OKT. Politiek-Willemstad is furieus, maar premier Miguel Pourier van de Nederlandse Antillen blijft er rustig onder: “Ik loop te fluiten, want ik hou hoop dat we er uit komen”. Aanleiding voor alle commotie is de brief-op-poten van de ministers Zalm (Financiën) en Voorhoeve (Antilliaanse zaken) waarin wordt geëist dat de Antillen vóór morgen 33 miljoen gulden aan rente betalen over leningen uit 1996. De Antilliaanse regering heeft laten weten niet aan die eis te kunnen voldoen. In Den Haag wordt de brief vooral gezien als drukmiddel.

Pourier, oud-bankier en ooit schaakkampioen geweest, zegt dat er formeel niets is aan te merken op de brief. “Je kan wel wat verwachten na de verhitte debatten van de laatste weken over de Europese quota voor rijst en suiker uit de Antillen en Aruba”. Toch heeft deze harde Haagse houding hem wel verrast. Ook omdat in de brief impliciet zijn regering een compliment wordt gemaakt.

De controversiële brief vermeldt dat het begrotingstekort van de Antillen tien procent van het bruto nationaal product zou hebben bedragen indien er geen saneringen zouden zijn geweest. Maar het doel van de saneringen was uit te komen op twee procent van het BNP. Door tegenvallers zoals lagere inkomsten uit belastingen en invoerrechten, stagnerende economie, etc. zijn de Antillen nu op 4,5 procent beland. Dat is volgens Pourier ook in de ogen van het IMF een hele prestatie in nog geen drie jaar tijd. Hij denkt begin volgende maand de onderhandelingen met het IMF te kunnen afronden over steun aan de Antillen.

Pourier heeft in een telefoongesprek met zijn collega Kok en met Voorhoeve toegegeven geen uitweg te zien. “Wij hebben dat geld niet. Wij zijn al blij dat we voor de rest van het jaar onze normale verplichtingen kunnen nakomen.”

Wordt uw regering niet serieus genomen door Den Haag?

Pourier: “De Nederlandse ministers hebben in september met ons in een beleidsdialoog gezeten, waarin hen haarfijn is uitgelegd hoe een en ander in elkaar zit. Ze weten dat wij de sanering ook serieus nemen. Zo stelde Nederland een 'standby arrangement' beschikbaar van honderd miljoen gulden om de deviezenvoorraad op peil te houden, alleen te hanteren bij zeer hoge nood. Wij zijn er in geslaagd hier geen gebruik van te maken. Dat bewijst toch al wat. In tegenstelling tot eerdere regeringen kunnen wij geen geld meer lenen op de markt om de deviezenvoorraad niet aan te tasten. Toen wij in het eerste halfjaar achterlagen op het programma, heeft mijn regering de stroomlijning van het ambtenarenapparaat vervroegd.”

Toch is er achterdocht in Den Haag.

Pourier: “Zalm heeft mij zelfs vanuit Hongkong gebeld. Met de parlementsverkiezingen op 30 januari op de Antillen voor de boeg vreest hij dat onze regering in deze verkiezingscampagne niet bereid is op de ingeslagen weg door te gaan. Ik heb hem gezegd dat ik niet op deze stoel zit om herkozen te worden. Ik reken bovendien op de steun van Den Haag om het economisch klimaat te herstellen, zodat nieuwe investeringen mogelijk worden.”