Onderzoek naar voortgezette groei vliegveld Schiphol

ROTTERDAM, 31 OKT. Het kabinet laat onderzoeken hoe de luchtvaart op Schiphol beheerst verder kan groeien op de huidige locatie. De principebeslissing over de toekomst van de luchtvaartinfrastructuur, die vandaag op de agenda van de ministerraad stond, is met zeker twee weken uitgesteld.

Dit is gisteren besloten in de Raad voor ruimtelijke ordening en milieu, een onderraad van de ministerraad waarin ook topambtenaren van de betrokken departementen meepraten.

De grote lijnen van de principebeslissing staan inmiddels vast. Het kabinet wil beheerste groei van de luchtvaart in Nederland mogelijk maken. Voor de langere termijn worden daarbij twee mogelijkheden naast elkaar bestudeerd. De ene is aanleg van een zogeheten overflow-luchthaven die een deel van het verkeer van Schiphol zou kunnen overnemen. Locaties die worden onderzocht zijn een eiland in zee, Flevoland, de Markerwaard en de Maasvlakte.

De andere optie is 'herconfiguratie' van het banenstelsel op Schiphol. De aanleg van een nieuwe baan evenwijdig aan de Kaagbaan zou veel geluidshinder kunnen wegnemen. De veel overlast veroorzakende Buitenveldertbaan en wellicht ook de Aalsmeerbaan zouden dan dicht kunnen. Ook een combinatie van herschikking en aanleg van een overloopluchthaven is denkbaar.

Voor de korte termijn wordt vooral gestudeerd op mogelijkheden om de capaciteit van Schiphol beter te benutten binnen de grenzen voor geluid, gevaar en verontreiniging die daarvoor eerder door de Tweede Kamer zijn vastgesteld. Indien het zou lukken om de ruimte binnen deze grenzen maximaal te benutten, zou Schiphol tot de oplevering van de vijfde baan in 2003 wellicht kunnen uitgroeien tot 37 miljoen passagiers. Dit jaar verwerkt Schiphol ongeveer dertig miljoen passagiers. Naar verluidt wordt ook nog gestudeerd op een alternatief scenario waarin de huidige milieugrenzen worden opgegeven. Minister De Boer (VROM) heeft al laten weten dat aan die grenzen niet mag worden getornd.

Hoewel Schiphol qua geluid nu aan de grenzen van zijn mogelijkheden zit, kan de luchthaven wel degelijk groeien, stellen twee consultants van het luchtvaartadviesbureau SH&E vandaag in deze krant. Luchtvaartmaatschappijen zouden vaste geluidsruimte kunnen krijgen en zo worden gestimuleerd die efficiënt te benutten.